FEPA dystrybucja

Zrozumienie podstaw - stosowanie instrumentów

Moduł "dystrybucja" zawiera wszystkie funkcje, które zajmują się wewnętrznym i zewnętrznym przetwarzaniem ofert i zamówień. Pod warunkiem, że artykuł i dane podstawowe klienta oraz odpowiednie warunki klienta są zapisane, możliwe jest szybkie tworzenie ofert/zamówień i zapisywanie zamówień. Opcjonalnie, przechowywane dane mogą być również wykorzystane do tworzenia dokumentów wysyłkowych. Opcjonalnie możliwe jest również przeniesienie danych z faktury do rachunkowości finansowej. W informacjach o sprzedaży podana jest krótkoterminowa informacja o stanie realizacji poszczególnych zamówień. Wykazy zleceń i historia na różnych poziomach szczegółowości pomagają użytkownikowi w podejmowaniu decyzji marketingowych.

Grupa docelowa:

Zespoły projektowe, kierownicy projektów, kluczowi użytkownicy i inne osoby, które potrzebują przeglądu zakresu, zastosowania i funkcji FEPA dystrybucja.

Wymóg:

Uczestnicy znają podstawowe funkcje systemu FEPA i potrafią je zastosować.

Cel seminarium:

To seminarium prezentuje wykaz procesów, struktur organizacyjnych i przegląd danych podstawowych dotyczących obszaru dystrybucji. Ponadto przedstawione zostaną różne opcje analizy danych generowanych w trakcie procesów dystrybucyjnych.

Treść

  • Kalkulacja oferty

  • Przedstawienie oferty

  • Opracowanie zlecenia

  • Kompletacja

  • Dane podstawowe klienta

  • Wystawianie WZ

  • Wycena

  • Sprawozdawczość finansowa

  • Dokumenty wysyłkowe

Treści seminarium są wyjaśniane za pomocą przykładów i mogą być aktywnie realizowane poprzez ćwiczenia tematyczne.

Rejestracja online

1 dzień
godzina 9:00 - 16:30

580,00 € netto/ na osobę

Termin ustalany po zgłoszeniu

Catering i dokumenty seminaryjne

max. 8 uczestników

Język seminarium::
niemiecki