FEPA Obiekt branżowy

Dokładnie dopasowane, zintegrowane, standardowe funkcje specyficzne dla danej branży

Drugi komponent 3-komponentowej koncepcji FEPA - Obiekty branżowe - jest szczególnie innowacyjny. Dzięki zintegrowanym komponentom dostosowanym do FEPA Baza otrzymujesz funkcje specyficzne dla danej branży z wysoką skalowalnością. PLANAT optymalnie dostosowuje zakres i różnorodność standardów branżowych do Państwa aktualnych wymagań. Logika programu, funkcje i interfejs użytkownika, jak również pełna funkcjonalność FEPA są natychmiast dostępne dla Państwa, bez konieczności indywidualnego programowania.

Dzięki połączeniu FEPA Baza i FEPA Obiekt branżowy, otrzymujesz specyficzną dla danej branży wstępną konfigurację standardowego oprogramowania, które zapewnia szybkie i produktywne użytkowanie.

Skorzystaj z naszego dobrze ugruntowanego know-how branżowego