FEPA Baza

Dystrybucja, logistyka, produkcja, ekonomika przedsiębiorstwa

Pierwszym komponentem innowacyjnej i inteligentnej koncepcji oprogramowania ERP/PSP jest FEPA Baza: standardowa podstawa, zawierająca klasyczne elementy nowoczesnego oprogramowania ERP/PSP. Zazwyczaj obejmują ona wsparcie typowych procesów biznesowych - dystrybucji, zakupów, logistyki, produkcji i ekonomiki przedsiębiorstwa.

  Obszerne moduły FEPA Baza

  • Dystrybucja
    
  • Zakupy
    
  • Gospodarka materiałowa
    
  • Planowanie produkcji
    
  • Sterowanie produkcją/Planowanie zdolności produkcyjnych
    
  • Zorientowany na procesy system informacyjny
    
  • Kalkulacja wstępna 
  • Kalkulacja końcowa/Controlling
    
  • Automatyczna EDP/ECzZ
    
  • System informacji zarządczej MIS
    
  • Zarządzanie jakością/Zarządzanie reklamacjami
    
  • Kadry/Finanse/Rachunek kosztów
    
  • Sterowanie przedsiębiorstwem