Elektronika &
Elektrotechnika

ERP/PSP-oprogramowanie FEPA dla elektrotechniki i elektroniki

Firmy z branży high-tech i elektronicznej bardzo szybko muszą wprowadzać nowości na rynek, aby osiągnąć jak największy zysk. Łańcuch dostaw musi być przejrzysty, aby zrekompensować szybki spadek cen i nagłe zmiany popytu.

Oprogramowanie ERP FEPA dla elektrotechniki synchronizuje globalny łańcuch handlu, podaży i popytu. Jednocześnie poprawia się cykl życia produktu i czas realizacji. Środowisko w czasie rzeczywistym wspomaga wszystkie procesy robocze - od koncepcji aż po sprzedaż.

FEPA oferuje praktyczny zakres funkcji od złożenia zamówienia do produkcji, w tym także dla podwykonawców, aż po wysyłkę. Obsługiwana jest również elektroniczna wymiana danych oraz obsługa procesów biznesowych przez Internet (e-biznes). Zlecenia projektów mogą być również prezentowane i monitorowane w sposób zintegrowany.

Standard nie wyklucza indywidualności.

Dzięki inteligentnej strukturze rozwoju, 3-komponentowej koncepcji FEPA, bazowe oprogramowanie jest rozszerzone o obiekt branżowy elektrotechnika/elektronika oraz o standardowe dodatki Add-ons. Dlatego FEPA jest standardowym oprogramowaniem, które jest dokładnie dostosowane do Twoich wymagań.

FEPA Baza ERP/PSP

Dystrybucja, zakupy, logistyka, gospodarka materiałowa, planowanie produkcji/sterowanie produkcją, EDP/ECzP, FEPA.PETL (system informacyjny zorientowany na procesy).

FEPA Obiekt branżowy
FEPA Dodatki funkcjonalne Add-ons

Pobierz

To również może Państwa zainteresować