Obróbka tworzyw sztucznych

ERP/PSP-oprogramowanie FEPA dla obróbki tworzyw sztucznych

Firmy z branży obróbki tworzyw sztucznych działają na rynku, na którym panuje silna konkurencja. Rosnące ceny materiałów i energii przy spadających marżach prowadzą do znacznej presji kosztowej. Jednocześnie klienci oczekują wysokiej niezawodności dostaw i gwarantowanej jakości. Skrócenie czasu realizacji i kosztów jednostkowych, a także elastyczność w zakresie zmienionych harmonogramów dostaw są zatem ważnymi kwestiami.

FEPA wspiera przedsiębiorstwa w przejrzystym odwzorowaniu ich procesów, które mogą być następnie zoptymalizowane i usprawnione. FEPA kompleksowo zajmuje się szczególnymi cechami przetwórstwa tworzyw sztucznych: formowanie wtryskowe, tłoczenie, termoformowanie, galwanizacja tworzyw sztucznych, tłoczenie i spienianie folii na gorąco. Logika programowa, funkcje i powierzchnia są optymalnie dostosowane do wymagań specyficznych dla branży. Wszystkie komponenty FEPA mogą być łączone w sposób specyficzny dla danego przedsiębiorstwa.

Standard nie wyklucza indywidualności.

Dzięki inteligentnej strukturze rozwoju, 3-komponentowej koncepcji FEPA, bazowe oprogramowanie jest rozszerzone o obiekt branżowy obróbka tworzyw sztucznych oraz o standardowe dodatki Add-ons. Dlatego FEPA jest standardowym oprogramowaniem, które jest dokładnie dostosowane do Twoich wymagań.

FEPA Baza ERP/PSP

Dystrybucja, zakupy, logistyka, gospodarka materiałowa, planowanie produkcji/sterowanie produkcją, EDP/ECzP, FEPA.PETL (system informacyjny zorientowany na procesy).

FEPA Obiekt branżowy
FEPA Dodatki funkcjonalne Add-ons

Pobierz

To również może Państwa zainteresować