Polityka prywatności

Firma PLANAT GmbH traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Z tego powodu podjęliśmy działania w celu zapewnienia, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane, zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców/partnerów.

W ramach dalszego rozwoju naszej strony internetowej oraz wykorzystywanych technologii konieczne mogą być również zmiany tych zasad ochrony danych. Dlatego zalecamy, aby od czasu do czasu zapoznawać się na nowo z zasadami ochrony danych.

Poniższa instrukcja zawiera opis sposobu, w jaki firma PLANAT GmbH gwarantuje ochronę Państwa danych oraz które ich rodzaje są zbierane w jakim celu.

Dane osobowe

W niektórych miejscach na stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Przesyłane dane (osobowe) zapisujemy i używamy tylko w celu, dla którego Państwa oświadczenie zostało złożone. Dane te nie są przekazywanie osobom trzecim. Ponadto w tych miejscach zostaną Państwo wyraźnie poproszeni o wyrażenie zgody na przechowywanie i dalszą transmisję danych. Dane protokołu zostaną zapisane automatycznie i usunięte po upływie określonego przedziału czasowego.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Przy każdej wizycie na stronie internetowej dane prawnie wiążące będą gromadzone i wymieniane. PLANAT GmbH automatycznie zbiera i przechowuje dane, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje na nasz serwer. Są to:

  • rodzaj i wersja Państwa przeglądarki internetowej
  • używany system operacyjny
  • wywołana strona
  • poprzednio odwiedzana strona (odsyłacz URL)
  • czas zapytania serwera

 

Firma PLANAT GmbH analizuje dane wyłącznie do celów statystycznych, aby mierzyć zapotrzebowanie ofert internetowych. Firma PLANAT GmbH nie ma możliwości przyporządkowania tych danych do konkretnej osoby. Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie będzie przeprowadzane. Numery IP są rejestrowane na czas odwiedzania witryny w celu odpowiedzi na zapytania i nie będą zapisane zewnętrznie na końcu wizyty. Dane, które zostały zarejestrowane podczas dostępu do strony internetowej, będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, o ile zobowiązani będziemy prawnie lub przez nakaz sądowy, albo w przypadku ataków na infrastrukturę internetową Wydziału Cywilnego w Urzędzie Statystycznym landu Badenii-Wirtembergii celem ścigania prawnego lub karnego. Transfer w innych przypadkach nie następuje.

Oferta mediów społecznościowych

Ta strona korzysta z różnych ofert mediów społecznościowych. Są one zaprojektowane w taki sposób, że dane są przekazywane tylko za Państwa zgodą lub w przypadku aktywnych działań (części linków).

W przypadku aktywacji ofert mediów społecznościowych należy przestrzegać ich przepisów o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności dla aplikacji

Politykę prywatności dla naszych aplikacji mobilnych można znaleźć tutaj.

Prawo do informacji i kontaktu

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa, ich pochodzenia i odbiorcy, jak również celu ich przechowywania. Informacje na temat przechowywanych danych można uzyskać w redakcji internetowej PLANAT GmbH: datenschutz(at)planat.de

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: datenschutz(at)planat.de