FEPA Produkcja

Zrozumienie podstaw - stosowanie instrumentów

Obszar produkcji obejmuje funkcje programu, które zajmują się planowaniem, monitorowaniem i kontrolą produkcji wyrobów, artykułów.

Zlecenie klienta może być podzielone na jedno lub więcej zleceń produkcyjnych, w zależności od złożoności produkowanego elementu (np. poszczególnych części lub podzespołów).

W przypadku pozycji magazynowych możliwe jest połączenie wielu zleceń klientów w jedno zlecenie produkcyjne. Podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego, system wykorzystuje już wprowadzone dane dotyczące artykułu, WCz i procesy technologiczne. Poszczególne zapisane tam dane zgodnie z wykazem części i współczynnikiem procesu technologicznego są wyceniane z uwzględnieniem aktualnej liczebności partii produkcyjnej (ilość zlecona) i zapisywane w osobnych plikach do dalszego przetwarzania. Wszystkie wykazy z obszarów organizacji produkcji i planowania produkcji odnoszą się do tych specjalnych danych.

Duża liczba wykazów, raportów jest dostępna dla dokumentów produkcyjnych. Następujące dokumenty mogą być opcjonalnie drukowane w dowolnej liczbie na jedno zlecenie produkcyjne: świadectwa materiałowe, lista materiałowa, karta pracy, karta terminu, karta obiegowa, zlecenie zlecenia, protokoły kontroli i lista cięcia.

Dokumenty te są wykorzystywane jako dokumenty towarzyszące dla odpowiedniego zlecenia produkcyjnego, a także jako dokumenty planistyczne dla działu przygotowania produkcji. Mogą one być również dostosowane przez użytkownika do wewnętrznych wymagań firmy. Poprzez różne opracje w obszarze produkcji, zlecenie produkcyjne otrzymuje odpowiedni status, który może być wyświetlony na ekranie lub wydrukowany w razie potrzeby.

Grupa docelowa:

Zespoły projektowe, kierownicy projektów, kluczowi użytkownicy i inne osoby, które potrzebują przeglądu zakresu, zastosowania i funkcji modułu produkcyjnego FEPA.

Wymóg:

Uczestnicy powinni znać podstawowe funkcje systemu FEPA i umieć z nich korzystać.

Cel seminarium:

To seminarium daje Państwu przegląd procesów i struktur organizacyjnych w procesie produkcji. Ponadto przedstawione zostaną różne możliwości analizy danych generowanych w procesie produkcji.

Treść

  • Przebieg produkcji

  • Dane podstawowe istotne dla produkcji

  • Listy produkcyjne

  • Propozycje produkcji i kontrola dostępności

  • Zlecenia operacyjne, karty pracy, dokumenty robocze

  • Centrum produkcyjne

  • Meldunki zwrotne, pobrania materiałowe

  • Wsady

  • Produkcja na zlecenie

  • Wizualizacja procesów produkcyjnych

Treści seminarium są wyjaśniane za pomocą przykładów i mogą być aktywnie realizowane poprzez ćwiczenia tematyczne.

1 dzień
godzina 9:00 - 16:30

580,00 € netto/ na osobę

Termin ustalany po zgłoszeniu

Katering i materiały szkoleniowe

max. 8 uczestników

Język seminarium:
niemiecki