FEPA branże
Budowa maszyn & instalacji
Budowa narzędzi & form
Produkcja kabli
Obróbka metali
Automotive & Poddostawcy
Elektrotechnika & Elektronika
Obróbka tworzyw sztucznych
Zakłady pracy chronionej
System FEPA WfbM (ZPChr) dla zakładów pracy chronionej

System FEPA WfbM (ZPChr) dla zakładów pracy chronionej

 

Innowacyjne oprogramowanie branżowe FEPA WfbM (ZPChr) oferuje kompleksową funkcjonalność standardowego systemu ERP/MRP/PSP. Jednocześnie w zakładowych procesach biznesowym odwzorowane będą kompleksowo szczególne wymagania zakładów pracy chronionej.

1 FEPA Baza WfbM (ZPChr)
Dystrybucja, gospodarka materiałowa, zakupy, fakturowanie, środki trwałe, rachunek kosztów, kalkulacja, controlling, planowanie/sterowanie produkcją, EDP/ECzP

2 FEPA obiekt branżowy WfbM (ZPChr)
Dzięki unikalnej kombinacji standardowych elementów FEPA WfbM (ZPChr) odzwierciedla zróżnicowane, specyficzne warsztatowo formy organizacji produkcyjnych.

Wyliczane dopłat wyrównawczych
Dostępne są różne metody ustalania wydajności pracy/części wynagrodzenia.

3 FEPA funkcjonalne dodatki (Add ons)
Wszystkie dodatki funkcjonalne FEPA Standard mogą być niezależnie włączone:

• CRM
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie jakością
• CAD / PDM-Integrator
• Web-Konfigurator produktu
• Zarządzanie obiegiem dokumentów (DMS)
• BI-Designer
• Workflow-Suite

WfbM (ZpChr) specyficzne dodatki (Add ons)
• Zlecenia wewnątrzzakładowe
• Wewnątrzzakładowy obieg towaru
• Wewnątrzzakładowe rozliczanie wydajności
• Zarządzanie menu kuchni
• Przepisy żywieniowe z danymi zakupu
• Współpraca z kasami

Facebook
Strona startowa
Contact
Oddziały
Na początek