Impressum

 

PLANAT Polska Sp. z o.o.
pl. Solny 16
50-062 Wrocław

 

Zarząd: Andrew Taupitz
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000166710
NIP 897-16-84-293 

Telefon: +48 71 343-75-46
Fax: +48 71 343-75-44 
E-mail: biuro(at)planat.pl

Facebook
Strona startowa
Contact
Oddziały
Na początek