Consulting & serwis
Zarządzanie projektem
Serwis
Wsparcie techniczne
Szkolenia i warsztaty

Zarządzanie projektem adekwatne dla małych oraz średnich przedsiębiorstw

PIM - Metoda wdrożenia PLANAT dostępna dla standardowych oraz zaawansowanych projektów ERP

 
Założenia dla skutecznego przebiegu projektu to profesjonalne zarządzanie i duża zdolność realizacji, jak również konsekwentne ukierunkowanie na wyniki, celem uzyskania wymiernych korzyści po wdrożeniu.
 
Nasz dział consulting-u wspiera projekty realizowane w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez precyzyjne harmonogramy, elastyczne czasy pracy oraz osobistych doradców.
Doświadczeni kierownicy projektów z wysokimi kompetencjami zawodowymi i społecznymi poprowadzą Państwa projekt ERP przez wszystkie fazy, począwszy od analizy aktualnego stanu, aż do faktycznego uruchomienia.
 
 
Facebook
Strona startowa
Contact
Oddziały
Na początek